Parlay sistem klađenja

 

Ovo je sistem pozitivne progresije i odličan je za početnike pošto ne zahteva veliku banku i rizk je dosta mali.
Sistem je takođe veoma jednostavan i ne zahteva neke komplikovane kalkulacije. Bit ovog sistema je da se sav dobitak reinvestira tj. dobitak od jedne opklade služi kao ulog za drugu, a zatim dobitak od te druge služi kao ulog za treću itd. Igrač sam određuje veličinu svoje banke, početni ulog, kao i limit, odnosno krajnju granicu do koje ide sa klađenjem. Ta granica se još zove i zatvaranje kruga. Kad se zatvori krug dobitak se sprema u banku i počinje novi krug s početnim ulogom.
Koeficijent po listiću ne bi trebao biti manji od 2, a na listiću mogu biti jedan, dva ili čak tri događaja. Višeo od tri ne bi trebalo stavljati jer se značajno povećava rizik da se promaši neki događaj.
Ovaj sistem je idealan kad se kod klađenja javljaju nizovi. Jer kad se ima pozitivni niz eksponencijalno raste dobitak budući da se sav dobitak ponovo ulaže, a kad je negativan niz uvijek se gubi samo početni ulog.

Prikazat ćemo ovaj sistem na jednom primeru:
Iznos banke: 200 unita
Početni ulog: 1 unit
Koeficijent po klađenju: 2,00
1 krug se sastoji od niza od: 4 klađenja (niz se može postavljati po želji, npr. 3 ili 5, 6 itd.)

Prvi listić:
·  Ulog: 1 unit;
·  Ukupni koeficijent na listiću: 2,00;
·  Ukoliko je listić dobitan: PROFIT = 1 unit;

Drugi listić:
·  Ulog: 2 unita; (početni ulog od 1 unit + dobitak 1 unit)
·  Ukupni koeficijent na listiću: 2,00;
·  Ukoliko je listić dobitan: PROFIT = 4 unita;

Treći listić:
·  Ulog: 4 unita; (ulog od prošlog listića 2 unita + dobitak 2 unita)
·  Ukupni koeficijent na listiću: 2,00;
·  Ukoliko je listić dobitan: PROFIT = 8 unita;

Četvrti listić:
·  Ulog: 8 unita; (ulog od prošlog listića 4 unita + dobitak 4 unita)
·  Ukupni koeficijent na listiću: 2,00;
·  Ukoliko je listić dobitan: PROFIT = 16 unita;

Pogođena su 4 listića zaredom i krug se zatvara.
UKUPNO OSTVARENI PROFIT: 15 unita

A šta kada nam listić padne?

Kada listić padne vraćamo se na početak niza i ulog od 1 unita. Znači ako se padne na bilo kojem listiću u nizu gubi se samo početni ulog od 1 unita. Kako je vidljivo u gore navedenom primeru da bi bili barem na nuli mora se zatvoriti krug najmanje jednom u 15 pokušaja. Ako se krug uspe zatvoriti u manje od 15 pokušaja, što ne bi trebalo biti tako teško, onda se ostvaruje dobitak.

Ostavite odgovor