Raspisivanje listića

systems

Jedna od metoda koje se koriste kad se želi igrati više parova na jednom listiću, a pri tome smanjiti mogućnost da vas „zezne jedan par“ je raspisivanje listića.

                 6 događaja na 6 listića

Potreban broj pogodaka: 4 od 6
Preporučen koeficijent: oko 2.0

Odabere se 6 parova koji se žele igrati i označe brojevima od 1 do 6. Parovi se zatim raspisuju po listićima prema sledećoj šemi:

Listić 1:
Parovi: 1., 2. i 5.

Listić 2:
Parovi: 1., 2. i 6.

Listić 3:
Parovi: 1., 3. i 4.

Listić 4:
Parovi: 2., 3. i 4.

Listić 5:
Parovi: 3., 5. i 6.

Listić 6:
Parovi: 4., 5. i 6.

Da bi se osigurao barem jedan dobitni listić potrebno je pogoditi 4 para. Pri tome se ne vrati samo uloženo nego ima i zarade.
Dobitak je takođe moguć i sa pogođena samo 3 para.

                 8 događaja na 6 listića

Ovaj sistem se koristi kad se uzimaju parovi sa nižim koeficijentima.

Potreban broj pogodaka: 6 od 8
Preporučen koeficijent: oko 1.6

Odabere se 8 parova koji se žele igrati i označe brojevima od 1 do 8. Parovi se zatim raspisuju po listićima prema sledećoj šemi:

Listić 1:
Parovi: 1., 2., 3. i 4.

Listić 2:
Parovi: 1., 4., 5. i 8.

Listić 3:
Parovi: 1., 5., 6. i 7.

Listić 4:
Parovi: 2., 3., 5. i 8.

Listić 5:
Parovi: 2., 3., 6. i 7.

Listić 6:
Parovi: 4., 6., 7. i 8.

Da bi se osigurao barem jedan dobitni listić potrebno je pogoditi 6 parova. Pri tome se ne vrati samo uloženo nego ima i zarade.

Dobitak je takođe moguć i sa pogođenih samo 4 ili 5 parova.

               7 događaja na 7 listića

Potreban broj pogodaka: 5 od 7
Preporučen koeficijent: oko 1.8

Odabere se 7 parova koji se žele igrati i označe brojevima od 1 do 7. Parovi se zatim raspisuju po listićima prema sledećoj šemi:

Listić 1:
Parovi: 1., 2., 3. i 4.

Listić 2:
Parovi: 1., 2., 5. i 6.

Listić 3:
Parovi: 1., 3., 5. i 7.

Listić 4:
Parovi: 1., 4., 6. i 7.

Listić 5:
Parovi: 2., 3., 6. i 7.

Listić 6:
Parovi: 2., 4., 5. i 7.

Listić 7:
Parovi: 3., 4., 5. i 6.

Da bi se osigurao barem jedan dobitni listić potrebno je pogoditi 5 parova. Pri tome se ne vrati samo uloženo nego ima i zarade.
Dobitak je takođe moguć i sa pogođa samo 4 para.

Ostavite odgovor