Raspisivanje listića

Jedna od metoda koje se koriste kad se želi igrati više parova na jednom listiću, a pri tome smanjiti mogućnost da vas „zezne jedan par“ je raspisivanje listića.                  6 događaja na 6 listića Potreban broj pogodaka: 4 od 6 Preporučen koeficijent: oko 2.0 Odabere se 6 parova koji se žele igrati i označe brojevima od 1 do 6. Parovi se zatim raspisuju po listićima prema sledećoj šemi: Listić 1: Parovi: 1., 2. i 5. Listić 2: Parovi: 1., 2. i 6. Listić 3: Parovi: 1., 3. i 4. Listić 4: Parovi: 2., 3. i 4. Listić 5: Parovi: 3., 5. i 6. Listić 6: Parovi: 4., 5. i 6. Da bi se osigurao barem jedan dobitni listić potrebno je pogoditi 4 para. Pri tome se ne vrati samo uloženo nego ima i zarade. Dobitak je takođe moguć