Labouchere sistem klađenja

Labouchere sistem klađenja je sistem negativne progresije koji je vrlo jednostavan za primenu u praksi.
Sistem se sprovodi tako da se zapiše niz brojeva: npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili 1, 1, 2, 2, 3, 3, ili 1, 1, 2, 3, 3, 5, 7 ili bilo koji drugi niz brojeva.

Niz može biti dugačak koliko god hoćete i može sadržavati bilo koje pozitivne brojeve. Ali treba imati na umu da brojevi u nizu određuju visinu uloga pa ne želite u niz staviti prevelike brojeve koji bi vam dali i preveliki ulog. Isto tako što je niz duži bit će ga teže završiti pa ne želite ni da taj  niz bude predugačak. Obično se uzima niz od 6 – 8 brojeva.

Nakon što se odredi niz brojeva (ovde ćemo za primer uzeti niz: 1, 2, 3, 3, 5, 7), sledi određivanje uloga. Ulog se određuje tako da se zbroje prvi i zadnji broj niza. U našem primeru to je: 1 + 7 = 8 unita (visinu unita određujete sami zavisno o veličini svoje banke).

Ako je vaša opklada uspešna tada se brišu dva broja s kraja niza: 1 i 7. Ponovo se određuje ulog tako da se zbroje prvi i zadnji broj u nizu što je sada: 2 + 5 = 7 unita.
Kada se obrišu svi brojevi niza, tada je niz završen i počinje se novi niz.

Ako je vaša opklada gubitna tada se na kraj niza dodaje broj koji je jednak vašem ulogu. Na primer ako je ulog bio 8 unita, tada se 8 dodaje na kraj niza pa on izgleda ovako: 1, 2, 3, 3, 5, 7, 8. Ponovo se određuje visina uloga zbrajanjem prvog i zadnjeg broja niza pa je sledeći ulog: 1 + 8 = 9 unita. Ukoliko je opklada dobitna tada se 1 i 8 brišu, a ako je gubitna tada se 9 dodaje na kraj niza.

Primer klađenja s Labouchere sistemom:
Niz brojeva je: 1, 2, 3, 3, 5, 7

1.    Ulog: 1 + 7 = 8 unita  – POGODAK – Novi niz: 2, 3, 3, 5
2.    Ulog: 2 + 5 = 7 unita  – POGODAK – Novi niz: 3, 3
3.    Ulog: 3 + 3 = 6 unita  – PROMAŠAJ – Novi niz: 3, 3, 6
4.    Ulog: 3 + 6 = 9 unita  – PROMAŠAJ – Novi niz: 3, 3, 6, 9
5.    Ulog: 3 + 9 = 12 unita – POGODAK – Novi niz: 3, 6
6.    Ulog: 3 + 6 = 9 unita  – POGODAK – Niz završen

Ostavite odgovor