Labouchere sistem klađenja

Labouchere sistem klađenja je sistem negativne progresije koji je vrlo jednostavan za primenu u praksi. Sistem se sprovodi tako da se zapiše niz brojeva: npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili 1, 1, 2, 2, 3, 3, ili 1, 1, 2, 3, 3, 5, 7 ili bilo koji drugi niz brojeva. Niz može biti dugačak koliko god hoćete i može sadržavati bilo koje pozitivne brojeve. Ali treba imati na umu da brojevi u nizu određuju visinu uloga pa ne želite u niz staviti prevelike brojeve koji bi vam dali i preveliki ulog. Isto tako što je niz duži bit će ga teže završiti pa ne želite ni da taj  niz bude predugačak. Obično se uzima niz od 6 – 8 brojeva. Nakon